ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Home/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνία: info@zymistamos.gr
Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου : qm@zymistamos.gr
Τμήμα Αγορών : orders@zymistamos.gr
Τμήμα Πωλήσεων sales@zymistamos.gr
Λογιστήριο: accounts@zymistamos.gr

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ
Τηλ. 24210 95245, 24210 45698
Fax. 24210 45043