Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό παράγοντα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Αρχές όπως η συνέπεια, το ήθος, η αξιοπιστία, η ειλικρίνεια, η κοινωνική ευαισθησία και ο σεβασμός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, είναι ουσιαστικές παράμετροι στην χάραξη της στρατηγικής μας, στην λήψη των επιχειρηματικών μας αποφάσεων και αναπόσπαστο κομμάτι στην καθημερινή μας λειτουργία.
Η πολιτική της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας συνιστάται από δύο βασικούς άξονες την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Κοινωνία

Η εταιρεία μας στηρίζει την τοπική και εθνική οικονομία επιλέγοντας από την αρχή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας έως και σήμερα, η παραγωγή να γίνεται αποκλειστικά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη του Βόλου.
Επιπλέον, η προμήθεια όλων των εκλεκτών πρώτων υλών γίνεται από Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας όπου βρίσκεται και η έδρα μας.
Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε έχοντας βαθιά πίστη στη δυναμικότητα της περιοχής της Μαγνησίας, δίνει έμφαση και προβάλλει παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και ανάπτυξη του τόπου, όπως οι περίφημες παραδοσιακές πίτες Πηλίου!
Παράλληλα, στα πλαίσια της κοινωνικής της υπευθυνότητας, αναπτύσσει και εφαρμόζει διάφορες πρακτικές και δράσεις άμεσες ή έμμεσες που επεκτείνονται τόσο στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Εταιρική Φιλανθρωπία

Ο Ζαν Ζακ Ρουσό υποστήριξε ότι η φροντίδα για τους συνανθρώπους μας είναι το στοιχείο που προσδίδει σε όλους μας την ανθρώπινη μας διάσταση.
Στην ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε πιστεύουμε ακράδαντα στον συνάνθρωπο, είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά και είμαστε πάντα δίπλα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, προσφέροντας την βοήθεια μας έμπρακτα, είτε με δωρεές προϊόντων, είτε με δράσεις.

Μερικοί από το φορείς που στηρίζει με Φιλανθρωπικές δράσεις η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε την τα τελευταία χρόνια :

 1. Δημοτικό Παντοπωλείο Βόλου ΟΤΑ
 2. Άσπρες Πεταλούδες Ίδρυμα Ειδικών Παιδιών και Ατόμων Νομού Μαγνησίας.
 3. Ορφανοτροφείου Βόλου.
 4. Ίδρυμα Γηροκομείο Βόλου
 5. Κουζίνα Αλληλεγύης Βόλου
 6. «Φιλόπτις» Ανθρωπιστικός Σύλλογος , Λάρισα
 7. Ομοσπονδία Ελλήνων Αρτοποιών.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα τον τομέα  Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δημοτικής Ενότητας Βόλου, η εταιρεία μας εντοπίζει και στηρίζει πολλές ακόμη ομάδες και συλλόγους.

Περιβάλλον

Στη ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ σεβόμενοι το περιβάλλον, αναπτύσσουμε στρατηγικές με σκοπό τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Με στόχο, λοιπόν, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της δραστηριότητά μας στο περιβάλλον, έχουμε αναπτύξει μια σειρά μέτρων και ενεργειών.

 • Χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμου χαρτιού στη συσκευασία των προϊόντων της εταιρείας μας και 100% ανακύκλωση του.
 • Ανάπτυξη πολιτικής ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, μελάνια, μπαταρίες, αναλώσιμα γραφείου κτλ)
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Διαχείριση αποβλήτων της εταιρείας μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων.
 • Περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας με τη χρήση Λαμπών LED και Air-condition A κλάσης
 • Δημιουργία ειδικών σημείων απόθεσης ανακυκλούμενων αναλώσιμων υλικών στις εγκαταστάσεις μας
 • Εφαρμογή πρακτικών σωστής ανακύκλωσης παλιού εξοπλισμού (υπολογιστές, κάμερες, πληκτρολόγια, αριθμομηχανές κτλ)
 • Επένδυση σε ηλεκτρονικά συστήματα και ενθάρρυνση όλου του προσωπικού και των συνεργατών να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού
 • Επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντική ευαισθησία.