Ποιότητα

Η εταιρία κατά την παραγωγή των προϊόντων της εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ΙSO 22000 : 2005 και πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSΟ 9001 : 2015 από την TUV HELLAS.

TUV_hellas_iso22000
TUV-hellas-iso9001